Top Seasonal Critical Hit Chance Characters

1-25 Characters
Critical Hit Chance - Softcore
Hero ClassBuildCritical
Hit Chance
59
1Django 70Crusader59
59
1КаКДавалка 70Crusader59
1Roland 70Crusader59
1Sezoniii 70Crusader59
1Themountain 70Crusader59
1Sirulrich 70Crusader59
59
59
59
1Roland 70Crusader59
1Furer 70Crusader59
1Roman 70Crusader59
1Mellany 70Crusader59
1Deathshield 70Crusader59
1Jacob 70Crusader59
59
1Shnicoo 70Crusader59
59
1Rainingdicks 70Crusader59
1Kristina 70Crusader59
1Slayer 70Crusader59
1Plumlee 70Crusader59
1魯蛇軍 70Crusader59
1Koohb 70Crusader59
1Lights 70Crusader59
1Alcatraz 70Crusader59
1Blondemoocy 70Crusader59
59
59
1Diodio 70Crusader59
59
1Sean 70Crusader59
1Josinho 70Crusader59
59
1Cereal 70Crusader59
1Mobius 70Crusader59
1Bobi 70Crusader59
1Emmure 70Crusader59
1Aufsmoul 70Crusader59
1Sss 70Crusader59
1Zaphira 70Crusader59
59
1Lolanto 70Crusader59
1Grimey 70Crusader59
1Dirty 70Crusader59
1Feonax 70Crusader59
1虔诚誓言 70Crusader59
1Therese 70Crusader59
1Bassbasherka 70Crusader59
1Diva 70Crusader59
59
1Brienna 70Crusader59
59
1Potvora 70Crusader59
1викинг 70Crusader59
1Praytonodeus 70Crusader59
1Pepi 70Crusader59
59
59
1Daedrica 70Crusader59
59
1Blibber 70Crusader59
1Crusaderp 70Crusader59
1Damage 70Crusader59
1Pure 70Crusader59
1爆裂大盾牌 70Crusader59
1Rephyx 70Crusader59
1Камелот 70Crusader59
1Brinn 70Crusader59
1Zelie 70Crusader59
1Ftd 70Crusader59
1Swagmaster 70Crusader59
1Lister 70Crusader59
1Rift 70Crusader59
1Spirosiii 70Crusader59
59
1Bowengg 70Crusader59
1Charsi 70Crusader59
1Moneypenny 70Crusader59
59
59
1Langz 70Crusader59
1Crusallday 70Crusader59
1Holy 70Crusader59
1Olivia 70Crusader59
1Fdsa 70Crusader59
59
1Астартэ 70Crusader59
1Beastlady 70Crusader59
1Jupecka 70Crusader59
1Hector 70Crusader59
1Haruz 70Crusader59
59
1Frederica 70Crusader59
1Crld 70Crusader59
1Crusadasushi 70Crusader59
1Annamolly 70Crusader59
59
1Bardock 70Crusader59
1Dpsprogress 70Crusader59
1Segador 70Crusader59
1Valkyrie 70Crusader59
1Begnt 70Crusader59
59
1Azdy 70Crusader59
59
1Slasher 70Crusader59
59
1二毛 70Crusader59
1Quing 70Crusader59
1Ollium 70Crusader59
1Makcmakc 70Crusader59
1미오 70Crusader59
1Tamrialaa 70Crusader59
1Romia 70Crusader59
1Pakeraite 70Crusader59
59
1Joonko 70Crusader59
1Veryoriginal 70Crusader59
1Prism 70Crusader59
59
1Bacarini 70Crusader59
1Lokomgr 70Crusader59
1Woof 70Crusader59
1Ygat 70Crusader59
59
59
59
1伊莎 70Crusader59
59
59
1Melkendra 70Crusader59
1Meh 70Crusader59
1Zortnarfman 70Crusader59
59
1Leonor 70Crusader59
1Daweii 70Crusader59
1Sade 70Crusader59
1Tika 70Crusader59
59
59
59
1Titus 70Crusader59
1Hushu 70Crusader59
1Sashagohard 70Crusader59
59
1Cruxez 70Crusader59
Critical Hit Chance - Hardcore
Hero ClassBuildCritical
Hit Chance
59
59
59
1Berg 70Crusader59
59
59
59
1Timdao 70Crusader59
1Бессмертный 70Crusader59
59
59
1Дед 70Crusader59
59
59
15Roland (Dead)70Crusader58
58
15Myspecial 70Crusader58
15Steeler (Dead)70Crusader58
58
15Jumanji (Dead)70Crusader58
58
15Arthur 70Crusader58
15Bateencho 70Crusader58
58
15Justice 70Crusader58
15Cruzbaer 70Crusader58
58
15Buttnuster 70Crusader58
15Gommette 70Crusader58
15羅蘭 70Crusader58
15Sordapaika 70Crusader58
15Joco (Dead)70Crusader58
15Straft 70Crusader58
58
58
15Aloha 70Crusader58
15Duckwalkin 70Crusader58
15Wieso 70Crusader58
15Larissaiv 70Crusader58
58
15Dietcoke 70Crusader58
15Laurencohan 70Crusader58
15Undi 70Crusader58
15Моргана 70Crusader58
15Mafy 70Crusader58
15Tyronefour 70Crusader58
15Vonzuhammern (Dead)70Crusader58
15Sader 70Crusader58
15Holyshield (Dead)70Crusader58
15Клон 70Crusader58
15Herewego (Dead)70Crusader58
58
58
15Corvuscorax (Dead)70Crusader58
15Hammer 70Crusader58
15Zenner 70Crusader58
15Anvil 70Crusader58
58
15Hields 70Crusader58
15Lotta 70Crusader58
58
15Simon 70Crusader58
58
15Shibuya 70Crusader58
58
15Koksu (Dead)70Crusader58
15Brienne 70Crusader58
15Everard 70Crusader58
15Stormares 70Crusader58
15Toradin 70Crusader58
58
15Heavydancer 70Crusader58
58
15Suddenist (Dead)70Crusader58
15Donbot 70Crusader58
15Mirage (Dead)70Crusader58
58
58
15Roccawear 70Crusader58
15Madsysas 70Crusader58
15Gauvin 70Crusader58
15Эофия 70Crusader58
15Madalenamary 70Crusader58
15Frenzy 70Crusader58
58
15Manana 70Crusader58
58
15Backback 70Crusader58
58
15Marcus (Dead)70Crusader58
15Bignukka 70Crusader58
58
15Teqor (Dead)70Crusader58
15Jorahmormont (Dead)70Crusader58
15Tullinkuppi 70Crusader58
1-25 Characters
Use the BattleTag Locator to see the stats for any Diablo III account!
Feedback for Diablo Somepage